Co się wybrane działania w budowie

Wybrane działania w budowie jest działalność, której wynik wpłynie na ochronę interesów publicznych w budownictwie. Mogą one wykonywać je jedynie osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na ich wykonanie pod specjalnym ustawodawstwem. Należą do projektu budowlanego jako przetwarzania dokumentacji planowania, badania gruntów, dokumentacji dla decyzji o warunkach zabudowy i zawierania kontraktów publicznych, które zastąpią zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentację projektową, wdrożenie profesjonalnej struktury zarządzania oraz jego zmian. Projektant jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność przetworzonego wspomnianej dokumentacji projektowej i studiów regionalnych, szczególnie resekcji wymagania dotyczące aspektów ochrony interesu publicznego i koordynacji. Wybrane działania w budownictwie reguluje prawa cywilnego w przepisach. § 158-te W trakcie budowy są wykonywane takie czynności, dla których konieczne jest podjęcie dodatkowej ochrony interesu publicznego. W związku z tym, można to zrobić tylko powyżej określonej grupy osób.