Co oznacza dolną powierzchnię

Fundacja jest wspólna płaszczyzna pozioma, gdzie kontakt z bazy naziemnej. Muszą być umieszczone w zabezpieczonym przed mrozem głębokość, stąd jego minimalną głębokość na fundamencie 80 cm pod ziemią edytowany. Głębokość szczeliny zależy również od miejsca lokalizacji przyszłej budowy. Aby stopie do przenoszenia obciążenia nadbudówki. Wszystkie ładunki są przenoszone do gleby bazowej. Na wspólnym fundamencie układa się beton, izolację, a chodzi o własnej konstrukcji bazowej. fundamentowa ochrony przed rozšlapáním wymaga, aby kończyły się spójną maszyny do robót ziemnych gleby co najmniej 0,2 m, że w stopie, a następnie tuż przed betonowanie odkrywa ręcznie. Podstawa fundament nie jest odpowiednie, aby odsłonić przed zimą, tak, że w glebie przed mrozem i temperaturze topnienia nerozbředla.