Co ma miejsce zamieszkania

Mieszkaniec określonego podmiotu, który ma relacji do stanu wywołana. Rezydenta podatkowego.  Resident są wszystkie osoby fizyczne i prawne, w tym oddziały banków zagranicznych oraz zagranicznych właścicieli budynków i gruntów, które mają swoje centrum interesów gospodarczych w kraju.  Zagraniczne osoby fizyczne i prawne są uważane mieszkańców przez co najmniej rok po ich działalności gospodarczej na terytorium.