Co jest wzmocniony

Żelbeton jest znany jako zbrojonego betonu. Jest to materiał kompozytowy, który składa się z betonu i stali lub wzmocnienia żelaza, który jest zatopiony w nim podczas wytwarzania tak, że po odkształceniu lub rpvku obciążenie, rozciągniętym. Beton ma wysoką wytrzymałość na ściskanie, ale bardzo małą wytrzymałość na rozciąganie, dlatego jest wzmocniony stalową. W zbrojenia betonu należy układać tak, aby mieć co najmniej 5 cm poniżej powierzchni betonu. Osłonić je przed korozją. Zbrojenie konstrukcja musi bronić jak najwięcej deformację betonowego elementu. Na poziomych belkach ze wzmocnieniem z osadzonej w dolnej części. W strukturach pionowych jest większa część wzmocnienia na obwodzie filaru. Nadzór nad budową budynku zmyślenie zawsze autoryzowany inżynier budownictwa lub inżyniera. Pierwotnie żelbetowe bunkry zastosowanie nawet w wojsku.