Co jest wyjątkowo dopuszczalne budowa

Alowable budownictwo staje się wyjątkowo dopuszcza się użycie funkcji, które jednak nie muszą odzwierciedlać główną cel funkcjonalny w danym obszarze. To jest funkcją jego lokalizację oraz liczbę i pojemność może zakłócić charakter okolicy. Ocena dopuszczalności budynku, a potem przychodzi do kompetencji Naczelnego Architekta . Decydującym wówczas miejski perspektywa i ochrony środowiska.  Alowable budowlanych należy zgłaszać każdą zmianę w obszarach zabudowanych, oraz zmianę głośności funkcjonalnej.  Miejsce, wyjątkowo dopuszczalna budowa decyduje właściwy organ planowania.