Co jest wierzchołki

kalenicy jest integralną częścią całego dachu tworzy górną krawędź. Sam dach ma chronić dom od trudnych warunków pogodowych i w zasadzie kończy się powyżej. Zapewnia również do usuwania wody, która jest środkiem zapobiegawczym przeciwko jej powstawania. Dach ma wspornik i pokrycia dachu, które może składać się z gliny i tradycyjnego betonu płytek lub arkuszy.