Co jest w dzielnicy mieszkalnej, obwód mieszkalnych

Lokalu mieszkalnego wynosi 15 000 do 30 000 mieszkańców, która zawiera wyższe miejskie udogodnienia w swoich ośrodkach mieszkalnych. W dzielnicy mieszkaniowej mogą zmienić również pierwotnie strefie przemysłowej, gdzie tylko devolopeři buduje domy, wszystkie udogodnienia.  Budowa nowej dzielnicy zazwyczaj poprzedza badanie miejskiego.