Co jest usztywnienie

Stężenia się drewniany element, który jest przybite do spodzie krokwi nachylonej do krawędzi rynny, służąc jako podłużne dachowych usztywniających w systemach krokwi. Zwłaszcza w drewnianych budynkach musi być dobrze zaprojektowany. Wykorzystywane do wszelkiego rodzaju konstrukcji otrzymała maksymalną sztywność. Usztywnienie pozwala pionowe elementy strukturalne ugięcia, co również prowadzi do rozpadu struktury. Rozwiązaniem może być w postaci zastrzałów i cięgien. W drewnianych budynków, może być postrzegane w postaci skośnych usztywniające belki lub sztywnych płytek, stali, uchwyty płaskich lub liny, perforowane pasy. Położenie może być skośnie do pionowych elementów podtrzymujących budowlanych. Należy zapewnić, że elementy pionowe nesvíralo zbyt ostre lub zbyt kąt rozwarty. Usztywnienie może powodować złe ruch w strukturze, w wyniku zaburzeń okiennych i drzwiowych lub pękanie występuje szyb.