Co jest tematem budowy

Nacisk budynku odbywa się na już wybudowanym budynku, budowę i jest używany, aby uzyskać dokładną pozycję, której zarys jest wpisany do mapy ewidencyjnej.  Aby oznaczyć budynki w katastrze sporządza planu geometrycznego, który służy również jako podstawa do ostatecznego zatwierdzenia budynku.  Nacisk budynku jest często podstawą do uzyskania kredytu. Nacisk budowy odbywa inspektorów, którzy zaawansowanych technik pomiarowych i programów graficznych wysokiej rozdzielczości.  W przypadku jakichkolwiek zmian graficznych w nieruchomości są przetwarzane nowy plan geometryczne. Nacisk budynku odbywa się dopiero po zakończeniu, ale również dla uzupełnienia, zmiany granic lądowych, podział gruntów, itp