Co jest szorstka budowa

budynek brutto to termin, który używany jest w budynkach, które są w stanie nieprzetworzonym i pozbawione są jakiegokolwiek estetycznego leczenia. Brak standardów w jaki sposób takiej struktury wyglądają jak dla nas nie. Zawsze warunki umowy pomiędzy klientem a dostawcą. W niektórych umów w ramach budowie ujęte jako klatkach schodowych, w innych nie. Każda firma ma swój własny pomysł, jak taki wygląd pracy. Ogólnie uważa się, że szorstka struktura powinna zawierać co najmniej okablowania zainstalowanego w fundamencie struktur pionowych i poziomych, dach ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, takimi jak dach czy kominie i pełną izolacją termiczną.