Co jest skrzyżowaniem

Skrzyżowanie jest miejscem, gdzie droga albo przecinają i tworzą skrzyżowanie lub skrzyżowaniu spotykają się i tworzą skrzyżowanie skrzyżowania. Obie opcje mają być wzajemnie komunikacji miejskiej. Wiele elementów skrzyżowaniu ruchu może wywołać, ale nie są. Elementy te obejmują głównie przystanki autobusowe, stacje benzynowe, zajazdy, motele, parkowanie lub komunikacji, które nie są publicznie dostępne.