Co jest ściana ognia

Zapora pomoże chronić budynek, który ma zwiększone ryzyko pożaru. Budynki muszą być podzielone na sekcje tak, że jeśli ogień wybuchł pożar, płomienie nie rozprzestrzeniły się na cały obiekt. ściany przeciwpożarowe, które są odporne na działanie płomieni, są określane EW. Ściana ognia do wnętrza szkła lub drewna, a następnie można wziąć ścianę stali pożaru.