Co jest rozeta

Rozeta lub rozeta jest ozdobiony okrągłym oknem. Ten okrągły okno zwykle ma duże wymiary, jest umieszczony nad portalem wejściowym i budynku lub w szczytach nawy. W Europie, typowy gotyckich kościołów i synagog. Witraż wypełnić go.