Co jest putta

Putta są również znane jako Amoret. Jest bardzo podobny do nagiego dziecka anioła, a nie tylko skrzydeł.  Ten element dekoracyjny był powszechnie stosowany w baroku, rokoka i niektórych stylów z 19 wieku. Putta pojawiły się jako równowartość renesansowego starożytnych posągów Kupidyna.