Co jest prefabrykowany dom

Prefabrykowany dom jest inny wariant obudowy. W Europie Zachodniej i Skandynawii, ten rodzaj zakwaterowania jest bardzo popularny wśród naszych fanów aż do ich zysków. domy prefabrykowane są podzielone na grupy, w oparciu o strukturę drewna, która jest lekka i ciężka konstrukcja, która opiera się na betonie.  Prefabrykowane konstrukcje drewniane są wykonane z prefabrykowanych klatek, które są wypełniane materiałem z tworzywa termoizolacyjnego.  Zaletą domów prefabrykowanych jest szybkość budowy. Można zatrzymać się na 1 miesiąc.