Co jest policentryczny miasto

Jest to miasto, w którym głównymi funkcjami miasta koncentruje się w dwóch lub więcej miejscach. Istotne aplikacje są w masie konstrukcji w systemie komunikacyjnym. Należą grupowania kilku miast satelitarnych.  Miast działają jako indywidualne jednostki i nie ma jeszcze wspólnego tła lub pojedynczy środek.