Co jest podstawą

Fundament domu jest zbudowany na płycie podstawy lub na stopach fundamentowych. Fundament domu musi być całkowicie poziom i dokładne. Wszelkie nierówności wzdłuż czasu przynosi wiele powikłań, takich jak wzrost cen materiałów, powikłanej izolacji instalacji, etc. Fundamenty domów mniej niż cztery dni, ponieważ po raz pierwszy kopnięć w kraju.  Fundamentowe są zazwyczaj betonowa pod poziomem gruntu. Dla prefabrykowanych domów drewnianych jest równa podstawa ważne dla instalacji innych konstrukcji domu. Główną funkcją bazy jest přenesní ściany obciążenia i kolumny w ziemię w taki sposób, aby zapobiec awarii i niepożądanych struktur odkształcania. Podstawa jest następnie zaprojektowany w zależności od ostatecznego stanu granicznego, zgodnie z podstawowym gleby i stanu granicznego odkształcenia. Głębokie zasadę stosuje się, gdzie gleba nie jest tolerowana w dostępnej głębokości i czy budować płytkie fundamenty nieopłacalna.