Co jest pilaster

Pilastr jest wytłoczony z tworzywa sztucznego elementu architektonicznego, który należy do klasycznego kolejności. Przypomina kolumnę, ale jest płaska i ma dekoracyjną celowi. Kolumnowa występ ma głowy, stóp i wał. Wzmacnia ściany i nośnik, który funkcję dzielenia. W historii, po raz pierwszy użyty w sztuce minojskiej.