Co jest pierścień wzmacniający

Wzmacnianie wiązkę koronowej wieniec konstrukcji budowlanych w celu zapobiegania ściany wyboczenia. Spełnia funkcję wspierania i kotwienia. W jego realizacji, niezbędne jest, aby rozciągały się od jednego rogu do drugiego domu. Usztywniający pierścień usztywnia budynku w kierunku poziomym. Przechwytuje naprężenie pionowe struktury zasilania i równomiernie rozkłada obciążenie.

Dzięki temu obrzeże zapobiega nierówne osiadanie muru. Pierścień usztywniający służy do konstrukcji fundamentowych, ścian oporowych , budownictwie mieszkaniowym i cywilnym, budynkach przemysłowych lub w specjalnych struktur, takich jak mosty, tunele i zapór. Konstrukcja jest statyczna, musi być prawidłowo przesyłane do ściskania i rozciągania sił. Pierścień wzmacniający wykonany jest z zbrojenia betonu i stali. Wzmocnienie składa się z podłużnych prętów i strzemion prostokątnym lub kwadratowym. Stal ma wysoką wytrzymałość na rozciąganie, sam beton nie będzie w stanie do przenoszenia sił rozciągających, więc jest to połączone ze zbrojeniem stalowym. Na zewnątrz pierścienia usztywniającego posiada grubość izolacji cieplnej 0-140 mm.