Co jest oprawka

Zaciski są połączone element strukturalny, który jest używany do usztywniania parę rygli, w przybliżeniu na wysokości belki fizycznych. Jak tuleje są zwykle używane dwie deski. Rozróżniamy tradycyjnych tulei oraz tulei górze.