Co jest odrzucenie ciepła

Jest to odrzucenie ciepła w przestrzeń. Z urządzenia grzejnego odbywa się przez promieniowanie i konwencją. Ciepło zależy od materiału korpusu. Jeśli ciepło ciała szarego, jego wewnętrzna energia maleje.