Co jest odporny na działanie sadzy komin

Kominy odporne gdy sadza jest komin, który spełnia certyfikat i zdał test, który w ten sposób potwierdził swoją trwałość. Sadza jest zjawiskiem, które występuje najczęściej podczas używania niewłaściwego paliwa lub zaniedbując kontroli prewencyjnych i wszelkie długotrwałego zanieczyszczenia komina. Po spalania sadzy w kominie, dobrze jest zadzwonić do ekspertów i cały system kominowy dokładnie zbadać.