Co jest obowiązkiem

Obowiązek przekazywania informacji jest zobowiązanie do przedstawienia wszystkich istotnych informacji i danych. Obowiązek przekazywania informacji ma zastosowanie na przykład do prywatnych przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do poinformowania swoich pracowników o możliwości finansowych spółki i jej ewentualnego przyszłego rozwoju. obowiązku informacyjnego nie stosuje się do osób prawnych, ale też lekarze, banki i wiele innych.