Co jest obliczenie ilości

Obliczanie oceny jest określenie obszarów wielokątów, które tworzą wizerunek poszczególnych działek. Obliczenia mogą być wykonywane przez rozkład na proste kształty geometryczne, zawartość oblicza się według wzorów. W przypadku, gdy znane współrzędne wszystkich punktów przerwie, jest używany przy obliczaniu ilości współrzędnych. Na podstawie znanych obszarów odbywa się wtedy granice rozliczeniowego lub paczki. Wpływy rozkładu obliczenie odpowiednio podzielona wzór trójkątów, trapezów czworoboki. Obszary poszczególnych obrazów są obliczane i sumowane. Zazwyczaj obszar liczone dwukrotnie, a następnie otrzymany suma podzielona przez dwa.  Obliczanie oceny jest wykonana z odpowiednio obniżonych rzędnych natomiast redukcja nie wpływa na wynik. Wzór musi być zamknięty przepisaną do ruchu wskazówek zegara. Kiedy przychodzi recepta przeciwnie treści negatywne.