Co jest nowe budownictwo

Nowa konstrukcja charakteryzuje się budową nowych budynków, inżynierii i infrastruktury transportowej. Nowa konstrukcja w miastach przynosi nowe opcje mieszkaniowe. Deweloperzy przygotowują nowe i nowe projekty. Nowa konstrukcja jest także powszechne na obrzeżach miast, gdzie rodziny budowy, na przykład, drewniane domy .  satelitarne miast należą do nowej konstrukcji składającej się z pojedynczych domów lub domów nietypowych.