Co jest nieobsadzone dużo

Vacant przestrzeń jest otwarta przestrzeń w obszar przyległy.  Koncepcja pustostanów zostało użyte w związku z ustawą Budowlanej i rozporządzeń wykonawczych. Według ustawy, pustej parceli oznacza zbiór sąsiedniej działki niezabudowanej ziemi lub niezabudowanej, położonej w obszarze miejskim, bezpośrednio przylegającej do tej nieruchomości. Problem w budowie dennního światła luzy dostępu. Istnieje potrzeba, aby mieć odpowiednio zaprojektowane projektu.