Co jest mokry komin

W każdym komina utworzony w wilgotności ogrzewania. Podczas korzystania z urządzeń ciepła nowej generacji wilgoci w kominie wzrasta. Chłodzenia gazów spalinowych z komina tworzy się wytrąca się ciecze, które zawierają duże ilości szkodliwych substancji. Spływały ściany i komin jeśli komin jest murowany, na przykład, łatwo spływa po ścianach tworzy plamy.

Mokrego odsiarczania gazów odlotowych powstaje również w przypadku zmiany ogrzewania. Ogrzewania urządzenia wraz z dymu ścieżki tworzą jednostkę funkcjonalną, a jeśli komin nie jest dostosowany do nowych urządzeń, które mogą występować nadal jest na mokro i na sucho spalinowych ostatecznie rozkładowi produktów.