Co jest modyfikacją ukończonych budynków

Edycja ukończonych budynków to nazwa ich rekonstrukcji. W ostatniej rekonstrukcji pojęcia prawo budowlane i prace renowacyjne nie jest zakotwiczona, ale to nie znaczy, że byłoby dla niego, przepisy nie mają zastosowania. Ustawa budynek używa modyfikacji termin uzupełnienia regulacji budowlanych lub budynku. Podczas edycji wypełniony budynku zachowały się rozmiary i wysokość wymiary budynku.  Jeśli zdecydujesz się na edycję gotowego budynku, trzeba dowiedzieć się, która praca budowa jest wymagane pozwolenie na budowę lub oświadczenie, a które nie.  Konieczne jest pozwolenie na budowę, gdzie nastąpiła zmiana w wyglądzie budynku, uszkodzenia konstrukcji ścian nośnych.   Jeśli budowniczy nie są zgodne z prawem i nie komunikują się z urzędu budowlanego, grozi mu grzywna w wysokości do 200.000 CZK do rekonstrukcji bez uprzedzenia i do 500 000 CZK na odbudowę bez pozwolenia na budowę.