Co jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest organem administracji rządowej i oferty z polityki regionalnej, polityki mieszkaniowej, administracji innych zdefiniowanych segmentów. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego został ustanowiony przez prawo č.272 / 1996 Sb. ze skutkiem od dnia 1 listopada 1996 r. Na przykład Ministerstwo administruje fundusze na politykę mieszkaniową bezpieczeństwa, polityki regionalnej państwa, w tym koordynacji finansowania tych działań. Metodycznie pomaga gminy, stowarzyszenia i jednostki administracyjne.