Co jest mikro

Określenie mikro można sobie wyobrazić włączenia kilku gmin, które zostało stworzone w określonym celu. Objętość ta wynika wyłącznie z pewnych inicjatyw, a nie jako najwyższej władzy lub polecenia prawa. 

W listopadzie 2010 roku, Republika Czeska 564 mikro. Współpraca między gminami powstaje na podstawie umowy