Co jest łat

Okładzina jest zasadniczą część prac instalacyjnych. Okładzina tworzą strukturę nośną pod pokryciem dachu. 

Okładzina jest wykonana z drewna, który ma doskonałe właściwości izolacyjne obrabialność, małą objętość, wytrzymałość na ściskanie i wytrzymałość na zginanie.  W celu uzyskania łat wykonane prawidłowo, konieczne jest, aby określić prawidłową listwę na odległość w zależności od rodzaju dachówek oraz spadek dachu. Błędne listwy spowoduje, że dach jest brzydki i niesymetryczne. Toczenie jest przechowywany na drewnianej lub betonowej strukturze wzmocnionej.