Co jest kondensat

Kondensat jest produkt, który jest wynikiem kondensacji . Jest to ciecz tworzy się w warunkach, gdy temperatura powietrza na wylocie równej lub niższej od temperatury punktu rosy dla pary wodnej.