Co jest jednostką krajobraz

Urządzenie krajobraz jest elementem z powierzchni ziemi, w którym na siebie złożonych relacyjnych łańcuchów obsługę różnych części obszaru wraz z czynnikami krajobrazowych. Wśród nich są, na przykład, pokrycia terenu, roślinność lub dróg wodnych. Każda jednostka krajobraz ma trochę inną strukturę, która odróżnia ją od innych podobnych urządzeń.