Co jest HDI

HDI jest skrótem od terminu Human Development Index. W języku angielskim, oznacza to, Human Development Index. W przeciwieństwie do bardziej znanego PKB nie koncentrują się na gospodarce, ale do innych dziedzin życia ludzkiego. Trzy główne czynniki są HDI materiał standard życia, poziom wykształcenia i poziom zdrowia ludności. Czynniki te wydają się lepiej opisać poziom poszczególnych krajach, a tym samym powinny HDI w niedalekiej przyszłości stać się następcą PKB.