Co jest gwarantowana informacji

Gwarantowana informacja jest informacją, za które podmiot świadczący gwarantuje.