Co jest głównym gzyms korony

Głównym półka Korona, który jest również nazywany okapu, to element architektoniczny, który ma za zadanie podzielenie ściany budynku ze strychu. Zazwyczaj jest to najpiękniejsze miasteczka gzyms na dom. Występ jest tradycyjnie utworzony przez element nośny podpierany płyty składnika ściekać. To nie działa tylko dekoracyjne, ale również działa jako ochrona dla budynku, okien lub drzwi. Gzymsy były od wieków integralną częścią większości domów i do stylów architektonicznych XX wieku rozpoczął się zignorować.