Co jest geoprvek

Geoprvek jest odwzorowaniem obrazu rzeczywistego obiektu, który nie może być dalej podzielony na jednostki, które nie podlegają tego samego typu. Geoprvek dalszych rozpada się na trzy podstawowe rodzaje - wielokąt, liniowych i punktowych obiektów przestrzennych.