Co jest EIA

EIA to skrót od wyrażenia „oceny oddziaływania na środowisko”, który w tłumaczeniu brzmi Czeskiej „oceną oddziaływania na środowisko.” Pod tą nazwą kryje się badanie, którego celem jest ustalenie, czy oceniana budynek rozumie zbyt wiele zakłóceń w środowisku naturalnym, czyli głównie charakter. Badanie to nie musi być oceniana przez projekty na mniejszą skalę, ale dla dużych budynków, takich jak fabryki, jest to koniecznością. Chociaż nie jest to negatywny raport oceniający nie od razu oznaczać, że projekt końcowy lub ponownego przetwarzania, ale administracja zwykle analitycznej wnioski uwzględniają.