Co jest ecotope

Ekotop jest integralną częścią siedliska. Jest to szczególnie siedlisko, które składa się z klimatopu i edafotopu.