Co jest decyzja w sprawie lokalizacji budynków

Decyzje o lokalizacji budynku ustala warunki dla przyszłej budowy, co będzie jej pozycja w okolicy, stosunek do otaczających struktur, odległość od granicy z sąsiednim kraju. Jest zatem zdefiniowane strony, określenia charakteru i przeznaczenia budynku, jego lokalizacji, warunków jego lokalizacji, dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę.  Decyzje o lokalizacji budynku nie jest wymagane przy budowie szklarni do 40 m zabudowana i wysokość 5 m, biuletyny, biegunów flagi, basen 40m obszarach zabudowanych i innych małych struktur.