Co jest czynnikiem tworzącym miasto

Miasto tworzące czynnik istotnie wpływa na rozwój, ale również stagnacji. Szczególności sektor może to zrobić sam lub kilka czynników - handel w związku z transportu, górnictwa i produkcji itp