Co jest budowa

Konstrukcja jest spójny przestrzennie lub technicznie niezależny lub część budynku specjalnie wybudowanym. Pojęcie przedmiotu stosuje się przestrzennie i funkcjonalnie i technicznie zdefiniowane w budynku lub jego części lub całości, które odnoszą się do konstrukcji.  Budownictwo jako społeczny, jeśli chodzi o nieruchomości przeznaczone dla upośledzonych mieszkańców, budowy kapitału - liczba budynków przeznaczonych do nabycia środków trwałych. Jest to rozległy nabycie nieruchomości, jest to kosztowne rozwiązanie. Źródłem finansowania jest kapitał własny lub pożyczek, emisji obligacji lub emisji papierów wartościowych.  Modułowa budowa zapewnia szybkość, wydajność i mobilność ekonomiczną i komfort. Mobilne domy w ostatnich latach bardzo popularne, takie jak rozwiązanie tymczasowe podczas budowy klasycznej cegły domu.