warsztat Narzędzia

Czy jesteś aptekach i stil coś produkować? Lub po prostu trzeba coś naprawić, i masz, co? Nie szkodzi, mamy szeroką gamę narzędzi, które jest coś dla każdego. 
Wybrane elementy mogą być przechowywane w domu dla narzędzi .